Ano ang dating pamagat ng pambansang awit ng pilipinas

Ang pagtula sa ibabaw ng tanghalan ay bihira nang mangyari maliban na lamang kung ito ay hinihingi ng isang pangyayari sa isang palatuntunang idinaraos.

Ang indayog ng tula sa panahon nina Balagtas, Jose Corazon de Jesus, at Florentino Collantes ay wala na sa tanghalan.

Nang dahil sa sariling wika, nagkakaroon tayo ng tiyak at tunay identidad na hindi hiram sa iba.

Isa ang sariling wika sa bumubuo ng ating pagkatao.

Ang isang uri ng awitin na palasak sa kasalukuyan ay ipinalalagay na epektibo sa paghahatid ng mensahe sa mga mamamayan ay ang "rap" nina Francis Magalona at Andrew E.

Nakita nilang ang mga katutubo ay mahilig tumula at bumigkas ng mga tugma. Dahil sa mga pangyayaring ito, tinangka ng mga "ilustrado" na magpasok ng mga pagbabago.

Nahilig din silang umawit kaya ang lahat halos ng mga pang-araw-araw nilang mga gawain ay naisasagawa nila nang may angkop na awitin. Ito'y hindi sa pamamagitan ng armas kundi sa pakikipagtagisan ng katuwiran sa katuwiran sa pasulat na pamamaraan.

Sa kasalukuyan, ang mga awitin ay pumapaksa hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa lahat ng mga nangyayari, nakikita at nararanasan ng tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay.

Katulad din ng mga karaniwang tula, ito ay maaaring pumupuri at nanunuligsa sa mga gawain at kaugalian ng tao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ano ang dating pamagat ng pambansang awit ng pilipinas”

  1. i=2&height=500&width=450&modal=false')" style="color:#c11402;" Joined IRI: Apr 15 2017Home Station: Ramganj Mandi Junction (Rajasthan)Nearest Station: Ramganj Mandi Junction (Rajasthan)1773 Blog Posts4362 Correct Pred (66% Accurate)Click on the Member Link to see the Full Profile and Detailed Statistics Last: Jan 30 2018 ()" href="javascript:void(0);" on Click="tb_show(null, '/members/profile/1709673?