Dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas freakonomics dating websites

Balikan natin ang kasaysayan kung paano tayo naging biktima ng kolonyalismo sa loob ng ilang daang taon.

Ang mga isla ng Pilipinas ay unang napansin ng mga Europeo sa pamamagitan ng mga ekspidisyong kastila sa buong mundo na pinangunahan ng Potuges na manlalayag na si Ferdinand Magellan noong taong 1521.

Sa madaling salita, ito ay ang pagsakop ng isang mas makapangyarihang bansa sa isang bansa na mas mahina, na inaabuso ito sa ekonomikal na paraan.

Sa nagdaang mga panahon, ang Pilipinas ay naging biktima ng kolonyalismo at imperyalismo, sa kamay ng mga bansang Espanya at Estados Unidos.

Ang pangalang iyan ay ibinigay din sa buong arkepelago pag daan ng panahon.

Ang pananakop ng mga kastila sa mga Pilipino ay hindi pa nagsisimula bago ang taong 1565, nang ang isa pang ekspidisyon galing sa bagong Espanya ay dumating sa Pilipinas. Siya ang kauna-unahang gobernador heneral ng Pilipinas.

Ang gawaing pangungumberte ay ginawa ng walang sagabal na iba pang relihiyon maliban na lamang sa Islam, na mas kinikilala sa Timog.Sa loob ng maraming siglo bago pa man dumating ang mga kastila, ang mga Tsino ay matagal nang nakikipagkalakalan sa mga Pilipino, subalit lumilitaw na hindi sila nanirahan ng permanente sa bansa hanggang sa matapos ang Kastilang kolonyalismo.Ang kalakal at lakas ng mga Intsik ay mahalaga sap ag-unlad ng kolonyang Kastila dito sa bansa, subalit ang mga Intsik ay kinaiinisan at kinatatakutan dahil sa kanilang mabilis na pagdami.Ang mga kabilang sa uring principalia ay mayayaman, mataas ang kalagayan sa buhay, at tumatamasa ng maraming mga prebelihiyo na wala sa mga katutubo.Ito ang pinagmulan ng oligarchic na sistema ng pamamahala.Isa sa pinaka mahirap na problemang dinanas ng mga kastila ay ang kanilang pagsakop sa Mindanao na pugad ng mga Moro.Bilang ganti sa pag-atake sa kanila ng mga Kastila at mga katutubong kakampi nito, sinalakay nila ang ilang lugar sa Luzon at Visayas na hawak ng mga Kastila.Sa mas mababang antas ng pamahalaan, kinontrata ng mga Kastila ang lokal na mga lider ng mga nayon.Ang sistemang ito ng lokal na pamamahala ay siyang nagsilang ng tinatawag na Principalia, mga Pilipinong mataas ang estado ng pamumuhay.Sa paglipas ng ilang mga dekada, may iba pang mga ekspidisyong isinagawa ang mga Kastila papunta sa mga isla ng Pilipinas.Noong taong 1543, ang manlalayag na si Ruy López de Villalobos ay nanguna sa isang ekspidisyon na nagpangalan sa mga isla ng Samar at Leyte na Las Islas Filipinas, na kinuha sa pangalan ni Philip II ng Espanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas”

  1. So, instead of a column number you should've done the same thing as before Let's dig a little deeper, and explain with not only words, but with pictures In the picture above, the first row shows the absolute column index, where A1 has a column index of 1, B1 has a column index of 2 and so on.