Dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas

Ang mga Kastila naman ay nagsagawa ng maigting na kampanya laban sa mga Muslim, subalit ito ay halos walang epekto hanggang sa ika 19 siglo.

Sa kolonyalismo na dala ng mga Kastila, ang simbahan at ang pamahalaan ay talagang hindi mapaghihiwalay, dahil sa ang estado ay siyang umaako sa responsabilidad ng pagpapatayo ng mga simbahan.

Ang Pilipinas ay pinamamahalaan na sakop ng probinsya ng New Spain o Mexico hanggang sa ideklara ang kalayaan ng Mexico noong 1821.

Ang Galyon na galing sa Maynila ay nagbibyahe papuntang Acapulco ay naghahatid ng mga pilak at ikinakalakal sa mga teritoryong intsik. Kasali sa mga pangunahing pagbabago na dala ng kastilang kolonyalismo ay ang pagsasapribado ng mga lupang dating pampubliko na sa ngayon, pag-aari na ng mga miyembro ng principalia.Ang Pilipinas ay hindi gaanong kumikita bilang isang kolonya, at ang matagal na digmaan laban sa mga Dutch noong ika 17 siglo pati na ang problema sa mga muslim ay siyang muntik nang magpataob ng pondo ng kolonya.Sa pagtatapos ng ika labing anim na siglo, ang Maynila ay naging ang pangunahing sentro ng komersyo sa buong Silangang Asya. Ginto at kalakalang Galyon na dumadaan sa PIlipinas at nakakarating sa China, India at East Indies.Ang kolonyalismo na ginawa ng mga Kastila ay hindi masyadong madugo noong una, sapagkat ang mga lugar na kanilang sinasakop ay hindi gaanong nanlaban maliban lamang sa mga Moro.Ang Kastilang gobernador, na sa huli ay tinawag na viceroy noong 1589, ay siyang taga pamahala sa konsilyo ng makapangyarihang audiencia.Nagkaroon ng manaka-nakang paghimagsik ang mga Pilipino na ayaw sa sistemang encomienda.Ang pamahalaang Kastila ay madaling naitatag sa maliliit na mga kumunidad na dating walang sentralisadong pamahalaan.Sa loob lamang ng anim na taon pagkatapos na matalo ang mga lider na muslim, itinatag ni Legazpi ang kabisera ng pamahalaang Kastila sa Maynila dahil sa ito ay may malaking populasyon at malapit sa mga mapagkukunan ng bigas na nasa mga palayan ng Central Luzon.Ang mga kabilang sa uring principalia ay mayayaman, mataas ang kalagayan sa buhay, at tumatamasa ng maraming mga prebelihiyo na wala sa mga katutubo.Ito ang pinagmulan ng oligarchic na sistema ng pamamahala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas”